Duurzaam en maatschappelijk verantwoord

Gelegen tegen de dorpskern Pernis (Rotterdam) en ooit gestart als metaalhandel in dit dorp zijn wij deel van deze gemeenschap. Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid uiten wij door een bijdrage te leveren aan het plaatselijke verenigingsleven en het steunen van lokale initiatieven. Wij zijn sponsor van de plaatselijke sportverenigingen als VV Pernis en Turnlust. Maar ook het handhaven van de beeldbepalende klok, bij de in-/uitgang van het dorp vinden wij zo belangrijk dat wij hier jaarlijks graag een bedrag voor reserveren.

Voor ons is duurzaam denken en ondernemen van elke tijd!

Het gebruik van primaire grondstoffen is kostbaar en een grote belasting voor het milieu. Metaalhandel Ketting zet zich in voor het inzamelen en recyclen van oude metaalafvallen zodat deze kunnen worden bewerkt tot secundaire grondstoffen. Het doel van recyclen is te zorgen dat steeds meer processen circulair kunnen worden om op die manier afval te beperken en het gebruik van kostbare primaire grondstoffen te verminderen. Daar willen wij als familiebedrijf graag ons steentje aan bijdragen. Wij hebben diverse keurmerken die uitdrukking geven aan onze verantwoorde en veilige manier van werken.