Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Metaalhandel Ketting verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de reguliere bedrijfsvoering doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons. Daarnaast zijn wij op grond van het wetboek van Strafrecht verplicht om bij de inkoop van metalen uw persoonsgegevens (naam en adres) te vragen en deze in een zogenoemd door de Burgemeester aangewezen register te noteren. In geval van contante inkoop van koper / koperlegeringen geldt daarbij sinds 2012 de wettelijke verplichting om nummer en soort identiteitsbewijs te registreren.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn is het nodig dat Metaalhandel Ketting in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Metaalhandel Ketting gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Metaalhandel Ketting verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Metaalhandel Ketting zal uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken. Dit betekent dat uw persoonsgegevens niet langer dworden bewaard dan nodig en vereist is volgens de wet.

Delen van persoonsgegevens met derden

Metaalhandel Ketting verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of wanneer de wet dat vereist.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Metaalhandel Ketting gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U mag Metaalhandel Ketting vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Metaalhandel Ketting verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het info@metaalhandel-ketting.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Metaalhandel Ketting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vanwege het open karakter van het internet kunnen wij de overdracht van gegevens niet 100% garanderen.